Saturday, 6 April 2013

6/ Ayat dan Jenisnya

 • ayat dasar - ayat inti. tiada unsur keterangan
 • ayat tunggal - satu klausa, satu subjek, satu predikat. boleh ubah suai susunan.
 • susunan ayat
  • susunan biasa - subjek ke predikat
  • susunan songsang - predikat ke subjek
 • jenis ayat
  • ayat penyata - ayat berita, keterangan, maklumat, pernyataan. 
  • ayat tanya - bertanya, meminta maklumat
   • tanpa kata tanya
   • dengan kata tanya
   • ayat tanya tertutup - ayat yang dapat dijawab dengan perkataan ya / tidak
   • ayat tanya terbuka - ayat yang menekehendaki jawapan yang berupa penjelasan atau penerangan
  • ayat perintah - memberikan arahan, suruhan, silaan, ajakan, keinginan, harapan
   • ayat suruhan - melakukan sesuatu. boleh dilembutkan dengan partikel lah
   • ayat silaan - menjemput, mempersilakan seperti sila, sudi, jemput
   • ayat larangan - menegah
   • ayat permintaan - meminta atau memohon
   • ayat ajakan - mengajak seseorang - mari, ayuh, jom
   • ayat seruan - menyatakan perasaan yang kuat, kagum, marah, sakit, hairan
  • ayat nafi - menyangkal / mengingkari sesuatu
  • ayat minimal - terdapat dalam perbualan dan tulisan cereka. ayat yang tidak lengkap dari segi tatabahasanya. contoh : entah. jalan perlahan-lahan.

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.