Monday, 8 October 2012

8/ Kinetik Linear

 • menerangkan tentang penyebab bagi gerakan linear semua objek.
 • hukum gerakan newton 
  • hukum newton pertama - hukum inersia - sesuatu jasad akan kekal dalam keadaan rehat (pegun) atau bergerak dengan halaju seragam di sepanjang garis lurus melainkan daya luar dikenakan ke atasnya.
  • hukum newton kedua - hukum pecutan - suatu daya dikenakan ke atas sesuatu objek kadar perubahan momentum yang dialami objek tersebut adalah berkadar terus dengan saiz daya yang bertindak ke atas objek itu pada arah yang sama dengan arah tindakan daya itu.
   • formula : DAYA = JISIM X PECUTAN (F=MA)
  • hukum newton ketiga - hukum tindak balas - setiap daya yang dikenakan ke atas sesuatu jasad oleh jasad yang lain, terdapat satu daya tindak balas yang mempunyai magnitud sama dan bertindak pada arah yang bertentangan. seperti melantun bola
 • gerakan linear - gerakan rektilinear adalah gerakan di sepanjang garisan lurus. kuantiti pengukuran digunakan untuk menerangkan tentang gerakan linear :
  • jisim - jirim yang memenuhi ruang. 
  • jarak - jumlah panjang lintasan bagi sesuatu jasad yang bergerak.
  • sesaran - jumlah panjang lintasan bagi suatu jasad yang bergerak pada arah yang tertentu
  • kelajuan - hasil bahagi di antara jarak (dalam meter) dibahagi dengan masa (dalam saat) yang diambil oleh objek untuk lengkapkan jarak. formula : KELAJUAN = JARAK DILALUI / MASA DIAMBIL
  • halaju - kelajuan objek dalam arah yang ditentukan dan kadar perubahan sesaran.  formula : HALAJU = SESARAN / MASA DIAMBIL
  • pecutan - kadar perubahan halaju objek dengan merujuk kepada masa

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.