Saturday, 6 October 2012

6/ Otot-otot Rangka Utama

 • ciri-ciri otot rangka utama :
  • orientasi serat otot secara realtif kepada garisan tengah tubuh
  • saiz relatif otot
  • bentuk relatif otot
  • tindakan utama otot
  • bilangan punca (pelekatan proksimal)
  • struktur yang berada berhampiran dengan otot
  • punca dan selitan (pelekatan distal) otot
 • otot pada toraks yang membantu pernafasan :
  • diafram -
  • interkosta eksterna
  • interkosta internal
 • otot pada toraks yang menggerakkan girdel pektoral
  • pektoralis minor
  • serratus anterior
  • trapezius
  • levator skapula
  • romboid major
 • otot pada toraks dan bahu yang menggerakkan humerus (lengan atas)
  • pektoralis major
  • latisimus dorsi
  • deltoid
  • subskapularis
  • supraspinatus
  • infraspinatus
  • teres major
  • teres minor
  • korakobrakialis
 • otot pada lengan yang menggerakkan radius dan ulna (lengan bawah)
  • biseps brakii
  • brakialis
  • brakioradialis
  • triseps brakii
  • supinator
  • pronator teres
 • otot pada lengan bawah yang menggerakkan pergelangan tangan, tangan dan jari tangan (kompatmen fleksor)
  • fleksor karpi radialis
  • fleksor karpi ulnaris
  • palmaris longus
  • fleksor digitorum superfisialis
  • fleksor digitorum profundus
 • otot pada lengan bawah yang menggerakkan pergelangan tangan, tangan dan jari tangan (kompatmen ekstensor)
  • ekstensor karpi radialis longus
  • ekstensor karpi ulnaris
  • ekstensor digitorum
 • otot di kawasan gluteal yang menggerakkan femur (paha)
  • psoas major
  • lliakus
  • gluteus maksimus
  • gluteus medius
  • tensor fasiae latae
  • aduktor longus
  • aduktor magnus
  • piriformis
  • pektineus
 • otot paha yang menggerakkan femur, tibia dan fibula (kompatmen aduktor)
  • aduktor magnus
  • aduktor longus
  • pektineus
  • grasilis
 • otot paha yang menggerakkan femur, tibia dan fibula (kompatmen ekstensor)
  • kuadriseps femoris
   • rektus femoris
   • vastus lateralis
   • vastus medialis
   • vastus intermedius
  • sartorius
 • otot paha yang menggerakkan femur, tibia dan fibula (kompatmen fleksor)
  • hamstring
   • biseps femoris
   • semitendinosus
   • semimembranosus
 • otot di bahagian kaki bawah yang menggerakkan kaki dan jari kaki (kompatmen anterior)
  • tibialis anterior
  • ekstensor digitorum longus
 • otot di bahagian kaki bawah yang menggerakkan kaki dan jari kaki (kompatmen lateral)
  • fibularis (peroneus) longus
 • otot di bahagian kaki bawah yang menggerakkan kaki dan jari kaki (kompatmen posterior)
  • gastroknemius
  • soleus
  • tibialis posterior
  • fleksor digitorum longus

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.