Sunday, 7 October 2012

7/ Kinetik Pergerakan Manusia

 • berkait dengan daya
 • mekanik dan biomekanik - mengkaji gerakan objek dan daya
  • mekanik jasad tegar - menganalisis objek seperti sistem rangka
  • mekanik jasad boleh ubah bentuk 
  • mekanik bendalir
 • daya
  • dikenakan oleh sesuatu objek ke atas objek yang lain
  • wujud secara berpasangan
  • menyebabkan sesuatu objek untuk mula bergerak, berhenti, menambah kelajuran, memperlahankan gerakan, mengubah arah.
 • klasifikasi daya - 2 kategori iaitu daya sentuhan dan daya hasil daripada tindakan dari jauh
  • daya sentuhan - dihasilkan daripada interaksi dua objek yang dianggap bersentuhan secara fizikal di antara satu sama lain
  • daya tindakan dari jauh - dihasilkan  daripada interaksi dua objek yang tidak bersentuhan secara fizikal SEPERTI daya graviti, daya elektrik dan daya magnet.
 • unit mekanik - skala dan vektor
  • skala - menerangkan kuantiti dalam satu dimensi, hanya satu nombor diperlukan SEPERTI suhu, masa, jisim, tenaga, kerja, kuasa dan lokasi pada sesuatu garisan
  • vektor - menerangkan kuantiti pelbagai dimensi SEPERTI lokasi pada satah, lokasi dalam ruang, halaju, pecutan dan daya
 • prinsip bagi aplikasi biomekanik
  • prinsip daya-gerakan - berasaskan 3 hukum newton
  • prinsip daya-masa - hayunan lebih panjang dalam boling
 • inersia - sifat semua objek yang menentang perubahan kepada gerakan objek.
 • julat gerakan - keseluruhan gerakan yang digunakan dalam sesuatu pergerakan
 • imbangan - mengawal kedudukan tubuh secara relatif kepada tapak sokongan
 • kontinum kordinasi - organisasi di antara tindakan serentak dan berurutan
 • interaksi tembereng - pemindahan tenaga menerusi segmen-segmen jasad dan sendi pada jasad tegar yang saling berhubungan

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.