Wednesday, 2 May 2012

9/ Prinsip Retorik Tekstual

  • retorik - keupayaan menggunakan bahasa secara berkesan.
  • ada kekemasan dan susunan wacana
  • menggunapakai 4 corak wacana - pemerian, pendedahan, penghujahan, penceritaan
  • lakuan lisan - laras bahasa yang mengkaji bentuk bahasa yang diwujudkan dalam pelbagai lakuan

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.