Monday, 14 May 2012

[2] Pendekatan dan Teori Seni

 • seni ada dua - seni visual dan seni persembahan
 • TEORI SENI KLASIK - plato, aristotle, socrates - kesejagatan, keabadian, kebenaran
 • TEORI KOSMOLOGI - alam semester. fenomena dalam ruang dan masa meliputi alam nyata dan alam tidak nyat serta kedudukan manusia dalam ruang tersebut.
 • TEORI SENI KONTEMPORARI - identiti, stail dan teknik tersendiri.
 • Aplikasi teori pembelajaran dalam pendidikan seni :
  • pendekatan konstruktivis - membimbing kanak kanak belajar secara mudah berdasarkan pengalaman mereka
  • teori sosial - interaksi piaget - pengetahuan kanak kanak perlu dibina melalui pengalaman
  • teori gestalt - penekanan kepada kognitif seseorang individu untuk mengenal pasti otak seseorang individu bertindak pada persepsi yang diterima menerusi deria penglihatan

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.