Tuesday, 1 May 2012

10/ Lakuan Bahasa

 • ungkapan linguistik
 • wujud dalam perbualan atau wacana
 • tindakan yang wujud secara langsung ketika seseorang berkomunikasi
 • LOKUSI - lakuan pengucapan. bentuk nyata yang dituturkan
 • ILOKUSI - lakuan niat pengucapan. apa yang dilakukan oleh penutur dengan melafazkannya
 • PERLOKUSI - lakuan tindakbalas pengucapan. reaksi pendengar apabila telah mendengar sesuatu ujaran.
 • jenis
  • lakuan bahasa tidak langsung - mempunyai kesantunan. menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang penutur.
  • implikatur - makna tersembunyi dalam ujaran
   • implikatur konvensional
   • implikatur konversasional
 • bahasa sindiran - perkataan yang ditujukan untuk menyatakan sesuatu maksud kepada seseorang tetapi tidak disebutkan secara tepat. Menyindir
 • bahasa  tersirat - bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu maksud tetapi tidak disampaikan secara terus.

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.