Wednesday, 16 May 2012

{10} Kanak-Kanak Pintar Cerdas

 • memiliki potensi yang tinggi dalam pelbagai aspek perkembangan dan pertumbuhan
 • darjah kecerdasan yang luar biasa
 • punca dan ciri - 
  • persekitaran - keluarga dan sekolah aktif
  • biologikal - komponen genetik, ingatan yang kuat
 • masalah pendidikan pintar cerdas
  • program PERMATA Pintar
 • Jenis Penilaian - 
  • Ujian Kecerdasan Stanford-Binet - soalan berfokus kepada persekolahan seperti perhatian, memori dan kemahiran menyelesaikan masalah
  • Ujian Kecerdasan Wechsler - kecerdasan melibatkan angka mengikut perbezaan kebolehan mental setiap individu
  • Raven's Progressive Matrices - ujian pelbagai pilihan abstrak
  • Ujian PERMATA Pintar UKM - ujian IQ 
   • bahagian 1 setara dengan ujian raven
   • bahagian 2 setara dengan ujian WISC-IV. 15 bahagian
   • bahagian 3 setara dengan ujian stanford-binet. 4 aspek penaakulan lisan, penaakulan kuantitatif, penaakulan abstrak dan visual serta daya ingatan sementara
 • seorang anak yang pintar cerdas tidak akan menjadi biasa kalau diabaikan, sebaliknya dia akan menghadapi masalah sosio emosi yang serius jika keperluan inteleknya tidak dipenuhi. menjadikan seorang anak yang pintar cerdas kepada normal tidak lain daripada menjadikan seorang anak yang biasa kepada pintar cerdas

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.