Friday, 4 May 2012

7/ Leksikografi dan Pengajaran Bahasa

  • Leksikografi ialah buku yang mengandungi kata-kata dan lain-lain yang disusun menurut abjad dengan keterangan mengenai makna perkataan dan lain-lain
  • maklumat dalam kamus - entri, bentuk kata, ejaan dan ucapan, pembentukan kata

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.