Thursday, 8 August 2013

8/ pengajaran tatabahasa

tatabahasa - himpunan rmus yang terbatas jumlahnya dan menghasilkan ayat yang tidak terbatas jumlahnya.
dasar kecekapan berbahasa
diajar secara terancang

pendekatan induktif
 • dimulakan dengan contoh kemudian buat kesimpulan
 • proses pengajaran induktif
  • peringkat pendedahan
  • peringkat pembentukan konsep
  • peringkat mencubakan generalisasi
  • peringkat penutup
pendekatan deduktif
 • berkait dengan hukum
 • menyelesaikan masalah, kemudian memilih hukum atau peraturan. melalui peraturan masalah diselesaikan
 • proses pengajaran deduktif
  • merancang aktiviti
  • melaksanakan aktiviti
  • menilai aktiviti
pendekatan eklektik
 • gabungan dua atau beberapa pendekatan
 • model 1 - generalisasi - contoh -generalisasi
 • model 2 - contoh - generalisasi - contoh
pendekatan 4P
 • I.D.E.A
 • introduction - pengenalan
 • deliberation - penyampaian
 • evaluation - penilaian
 • application - penerapan

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.