Sunday, 4 August 2013

4/ kaedah dalam pengajaran bahasa

 • definisi pendekatan - satu kumpulan andaian saling berkaitan tentang hakikat bahasa, pengajaran bahasa dan pembelajaran bahasa.
 • definisi kaedah - satu prosedur untuk mengajar sesuatu bahan bahasa
 • deinisi teknik - satu strategi untuk mencapai hasil segera 
kaedah tatabahasa terjemahan
 • kaedah klasik
 • kemahiran menulis
 • tentukan perbendaharan kata
kaedah terus
 • mengutamakan prinsip mengajar berdsrkan psikologi
 • 4 asas
  • perhubungan langsung antara perkataan dengan benda
  • dikaitkan dengan pengalaman yang sedia ada
  • timbulkan perasaan ingin tahu
  • pengajaran berpandu
kaedah semula jadi
 • sama dengan kaedah terus
 • bermula dengan soalan
kaedah askar / tentera
 • kemahiran lisan utama
 • hasil pembelajaran dalam masa yang singkat
kaedah ajuk-hafaz
 • melalui demonstrasi dan latih tubi
 • proses berulang
kaedah linguistik
 • kaedah mengajar bahasa yang moden
 • mendahulukan bentuk dari makna
kaedah oral-aural (dengar utur)
 • menggunakan dialog untuk dihafaz diikuti secara ajukan
 • alat pandang dengar digunakan
kaedah psikologi
 • penggambaran fikiran dan asosiasi idea
 • mementingkan alat bantu mengajar
kaedah terjemahan
 • terjemahan dari bahasa kedua kepada bahasa ibunda dan sebaliknya
 • bahan berupa petikan
kaedah eklektik
 • menggabungkan segala ciri yang baik
 • tidak terikat kepada satu satu kaedah tertentu
kaedah kod-kognitif
 • bahasa sebagai satu kreativiti mental
 • menekankan bentuk dan makna
kaedah fonetik
 • kaedah lisan, reform dan terus
 • memulakan aktiviti dengan latihan pendengaran kemudian diikuti oleh aktiviti menyebut
kaedah khurus dalam pengajaran bahasa
 • kaedah lisan - reform atau fonetik. punyai hubungan rapat dengan kaedah terus. menegaskan  latihan mendengar pada peringkat permulaan
 • kaedah membaca - paling mudah. tak perlu hafaz. hanya mengecam dan mengenal perkataan yang tertulis dan membacanya.
 • kaedah tatabahasa - mementingkan peraturan tatabahasa yang dipelajari

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.