Friday, 2 August 2013

2/ analisis sukatan pelajaran

apakah sukatan pelajaran bahasa malaysia
 • asas berbahasa melalui kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis meliputi aspek mekanis, penggunaan dan penaakulan
 • tahap 1 - dipimpin mendengar, menyebut, mengenal dan membentuk lambang huruf dan perkataan dan sedikit penulisan
 • tahap 2 - kemahiran belajar melalui membaca, perbincangan dan penulisan. jawi juga diajar
peranan sukatan pelajaran bahasa malaysia
 • tentukan rangka isi kemahiran bahasa
 • menyenaraikan rasional, matlamat dan objektif pengajaran
 • sediakan satu organisasi program pengajaran
 • sediakan rangcangan kerja tahunan
 • tentukan kandungan, item, kaedah, strategi
 • memikirkan soalan peperiksaan
 • sediakan item
 • sediakan kandungan item
matlamat sukatan pelajaran bahasa malaysia
 • menjadi bahasa ilmu atau bahasa pengantar
 • sebagai alat perhubungann
 • menjadi alat menyatupadukan rakyat malaysia
objektif program bahasa malaysia
 • menghargai dan bangga bahasa malaysia
 • mendengar dan memahami pertuturan
 • bertutur dan mengeluarkan buah fikiran
 • membaca kuat dan senyap
 • menulis karangan dan surat kiriman yang tepat
 • mempelajari hal ehwal manusia
 • sebagai alat untuk meluaskan lagi pengetahua dan pengalaman
 • hargai karangan prosa dan puisi
organisasi sukatan pelajaran bahasa malaysia
 • kemahiran bahasa
  • kemahiran lisan (mendengar dan bertutur)
  • kemahiran membaca
  • kemahiran menulis
 • aspek tatabahasa
  • morfologi
  • sintaksis

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.