Tuesday, 6 August 2013

6/ kemahiran pengajaran bacaan

2 tujuan
 • tujuan serta merta - boleh membaca dan faham. baa dengan cepat, tidak teragak agak. boleh baca serta merta.
 • tujuan lanjut - berfikir lebih selepas membaca. alat penambah pengetahuan setelah keluar dari sekolah
jenis bacaan
 • bacaan bersuara / mekanis
  • menyuarakan tulisan dengan sebutan jelas dan terang
  • membaca dengan irama yang betul
 • bacaan senyap / akaliah
  • disuarakan dalam hati tanpa keluar suara
peringkat mengajar bacaan
 • penyediaan murid
 • mendirikan asas
 • melatih membaca dan memaham
 • melatih membaca untuk menghiburkan hati
 • membina dan memperkukuh sikap gemar membaca
kaedah mengajar bacaan
 • kaedah mengeja - membatang suku kata
 • kaedah bunyi - membunyikan suku kata
 • kaedah huruf - mengenal nama huruf
pendekatan mengajar bacaan
 • pendekatan membina - berdasarkan prinsip sintesis, susun perkataan kecil menjadi besar
 • pendekatan cerakinan - ceraikan bahagian besar kepada kecil
 • pendekatan eklektik - menggunakan kaedah campuran
 • pendekatan berformatkan kbsr
  • pendekatan A - kaedah campuran
  • pendekatan B - kaedah bunyi / fonik
  • pendekatan C - bunyi kata
  • pendekatan D - prinsip membina
bacaan intensif
 • memperkembangkan kebolehan dalam meneliti, memahami dan mentafsir apa saja yang dibacca dengan tepat
bacaan ekstensif
 • bacaan meluas di luar kelas. meningkatkan kepantasan membaca

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.