Saturday, 3 August 2013

3/ teori pembelajaran, pendekatan mengajar dan interpretasi pengajaran bahasa

mahzab dalam pembelajaran bahasa
 • mahzab behaviuris - mahzab tingkah laku
 • mahzab kognitif - proses pemikiran
 • mahzab sosial - cara hidup, peka terhadap pengalaman, bergantung antara satu sama lain
teori bahasa
 • teori mekanis - aktiviti fizikal
 • teori mentalis - aktiviti mental semula jadi
teori pembelajaran bahasa
 • teori pembelajaran pembentukan kebiasaan
 • teori pembelajaran kod-kognitif (piaget)
 • teori pembelajaran interksionalis (halliday) - interaksi linguistik
 • teori pembelajaran fungsionalis (haliday) 
 • teori pembelaaran situasionalis - komunikasi
 • teori pembelajaran anggapan
kaedah dan pendekatan mengajar bahasa
 • pendekatan komunikatif - bahasa sebagai satu komunikasi

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.