Thursday, 1 August 2013

1/ konsep pengajaran dan pembelajaran

konsep pengajaran
 • proses - penyebaran ilmu atau kemahiran yang membolehkan murid mempelajari dan menguasainya secara berkesan
 • komunikasi - libatkan aktiviti perhubungan ddan interaksi
 • sains - libatkan aspek pedagogi dan psikologi yang telah dikaji
 • seni - libatkan elemen emosi, nilai dan tingkah laku manusia.
proses pengajaran
 • model pengajaran robert glaser
  • objektif pengajaran
  • pengetahuan sedia ada
  • kaedah mengajar
  • penilaian
 • model sim
  • objektif
  • isi pelajaran
  • kaedah dan teknik
  • interaksi guru dan murid
  • unsur unsur persekitaran
apakah pembelajaran
 • satu proses perubahan tingkah laku 
 • perubahan yang kekal dan stabil
 • perubahan tingkah laku berdasarkan pengalaman dan latihan
 • berlaku dalam satu jangka masa tertentu
prinsip-prinsip pembelajaran
 • pembelajaran satu proses berterusan
 • perubahan tingkah laku
 • mempunyai kesedaran belajar
 • proses belajar bergerak seirigan
 • bekerjasama dan berinteraksi secara aktif
 • harus memiliki keperluan murid
 • mengetahui objektif belajar
 • ketahui kemahiran belajar
jenis-jenis pembelajaran
 • pembelajaran bagi memproses maklumat
 • pembelajaran berasaskan pengalaman
proses pembelajaran
 • fasa motivasi
 • fasa tanggapan
 • fasa perolehan
 • fasa penyimpanan
 • fasa ingatan kembali
 • fasa generalisasi
 • fasa prestasi
 • fasa maklumat balik

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.