Thursday, 2 August 2012

2] Pembentukan Kata

 • 4 proses morfologi
  • pengimbuhan
  • penggandaan
  • pemajmukan
  • pengakroniman
 • 4 bentuk kata - tunggal, terbitan, majmuk, ganda
  • tunggal
   • terdiri dari satu morfem bebas. ia juga kata akar. ada 3 jenis
    • kata sempurna - berdiri dengan sendiri : saya, itu, cantik, keluar! siapa?
    • kata tugas - memerlukan satu kata sempurna : di kampus, dengan kereta, untuk apa? oleh dia?
    • kata akronim - jenis kata tunggal. dihasilkan melalui pencantuman bunyi pertama dalam sejumlah perkataan : ABIM, KAFA, MARA
   • kata tunggal terdiri dari satu suku kata atau lebih
   • satu suku kata - tas, bom, roh, wah, beg
   • dua suku kata - budi, cari, ulat, tua, makan
   • tiga suku kata - perangkap, derhaka, cuaca, perangai
   • lebih dari empat suku kata - maharajalela, cenderawasih, universiti, kosmopolitan
   • dari segi pergolongan kata 
    • kata nama - jalan, komputer, pasar, sarjana, struktur
    • kata kerja - tidur, makan, lukis, main
    • kata adjektif - buruk, tua, panas, lemah
    • kata tugas - akan, belum, dari, pada, maka
  • terbitan
   • dihasilkan melalui proses pengimbuhan
   • semua jenis imbuhan akan ada pada kata dasar dipanggil kata terbitan
  • majmuk
   • proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih
   • bentuk kata yang terhasil selalunya sama seperti satu perkataan dan membawa makna tertentu 
   • contoh : rumah sakit, hari bulan, kerani kanan, olahraga, matahari, alat pandang dengar, kereta api ekspres malam
   • jenis kata majmuk ada 3
    • rangkai kata bebas - guru besar, tengah hari, terima kasih
    • istilah khusus - garis pusat, atur cara, lut sinar, mata pelajaran
    • simpulan bahasa - tumbuk rusuk, gulung tikas, anak emas, kaki bangku
   • kata majmuk ditulis secara terpisah. Ada kata majmuk yang ditulis dengan bercantum kerana penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan.
   • kata majmuk yang ditulis secara terpisah akan bercantum jika ada imbuhan seperti pengenalpastian, dikuatkuasakan, menandatangani, pengambilalihan
  • ganda
   • dihasilkan dengan mengulang atau menggandakan kata dasar atau diulang secara keseluruhan atau bahagian tertentu sahaja.
   • bentuk kata ganda
    • kata ganda penuh 
     • kata tunggal - makan-makan, sungai-sungai, cantik-cantik
     • kata berimbuhan - kejadian-kejadian, keadaan-keadaan
    • kata ganda semu - tidak boleh dipisahkan kata gandanya seperti labah-labah, kisi-kisi, mentang-mentang, kanak-kanak, rama-rama, kura-kura
    • kata ganda separa
     • kata tunggal - lelaki, tetikus, jejentik, kekuda, dedaun
     • kata berimbuhan - berturut-turut, berkali-kali, setinggi-tinggi
    • kata ganda berentak
     • pengulangan vokal - hina-dina, selok-belok, cerai-berai
     • pengulangan konsonan - batu-batan, gunung-ganang, bolak-balik
     • pengulangan bebas - lintang-pukang, lemah-longlai, kusut-masai
     • pengulangan bersisipan - tali-temali, jari-jemari, gilang-gemilang

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.