Sunday, 5 August 2012

5] Kata Kerja

 • definisi : menunjukkan sesuatu perbuatan.
 • ada dua makna
  • kata kerja perbuatan 
   • Alieya tidur.
   • Bom itu meletup.
  • kata kerja keadaan
   • Cawan itu pecah.
   • Lelaki itu sudah mati.
 • kata kerja dibantu oleh kata bantu di depanya seperti SUDAH, MASIH, TELAH, BELUM, MASIH
 • penggolongan kata kerja
  • kata kerja aktif - dari ayat aktif
   • kata kerja aktif tak transitif - memerlukan objek selepasnya SEPERTI air sungai naik, Dia sedang bekerja.
    • tanpa pelengkap - boleh berdiri sendiri tanpa objek SEPERTI Abang sudah balik. Dialah tempat saya merujuk.
    • berpelengkap - memerlukan pelengkap sepepasnya SEPERTI Petani itu bertanam jagung. Pelajar tidak boleh berbuat jahat.
    • berpenerang - diikuti oleh kata nama SEPERTI Pak Samad bersawah padi. Ismail berkereta Waja.
   • kata kerja aktif transitif - memerlukan objek selepasnya dalam ayat aktif SEPERTI Ali sedang memukul ular. Negara itu mengeksport getah.
  • kata kerja pasif - proses perubahan ayat aktif kepada ayat pasif SEPERTI Baju dijahit oleh Maryam. Kota itu dicampakkan oleh Batriesya.
 • pembentukan kata kerja
  • kata kerja tunggal - tidak berimbuhan SEPERTI tidur, hidup, terbang, lahir, pulang, gugur, rebah, patah, balik.
  • kata kerja terbitan - mempunyai imbuhan
  • kata kerja majmuk - gabungan 2 atau lebih kata dasar bagi membentuk kata kerja lain sebagai kata baru dengan makna baru SEPERTI tolak ansur, lipat ganda, tunjuk ajar, ambil alih, terima kasih, kemas kini.
  • kata kerja ganda - perkataan yang berganda
   • penggandaan penuh - duduk-duduk, batuk-batuk, muntah-muntah
   • penggandaan separa - bermain-main, menari-nari, pukul-memukul
   • penggandaan berentak - cerai-berai, tungkus-lumus, hempas-pulas

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.