Monday, 9 September 2013

9/ bahan bantu mengajar dalam penulisan

kepentingan - mengurangkan masalah seperti
 • kekurangan tenaga pengajar
 • kekurangan masa
 • mengadakan pengajaran untuk kumpulan besar
selain itu
 • menjimatkan masa
 • mempelbagaikan kegiatan
 • menyeronokkan murid
prinsip
 • pelbagai bahan bantu mengajar
 • mutu bahan bantu
 • kecekapan guna bahan bantu
 • kesuaian bahan bantu
jenis
 • carta-carta
 • carta untuk latihan pola
 • buku teks
 • kad manila
 • papan tulis
 • suara
 • papan flannel
 • model
 • papan gulung
 • potongan akhbar
 • alat rakaman
 • radio
 • televisyen

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.