Sunday, 1 September 2013

1/ teori dan prinsip pengajaran penulisan

definisi

 • menghasilkn bahan berbentuk idea, pendapat, pengalaman, perasan, maklumat dalam tulisan
matlamat
 • menguasai kecekapan berbahasa
 • melahirkan fikiran dan perasaan melalui lisan dan penulisan
tujuan
 • asas menulis yang kukuh
 • mengeja perkataan dengn pantas
 • menyusun ayat dengan betul
 • membaca tulisan sendiri
 • lahirkan fikiran dan perasaan melalui tulisan
 • minat suka menulis
Ann Raimas (1983)
 • mengarang dan lahirkan tatabahasa, idea, perbendaharaan kata dan perasaan
 • memberi peluang kepada pelajar meneroka bahasa
 • meluaskan pengetahuan, lahirkan idea
Down Byrne (1979)
 • perbezaan kecenderungan pelajar
 • kemahiran menulis dapat tingkatkan kemahiran penguasaan bahasa
 • wujudkan pelbagai aktiviti di bilik darjah
 • formal dan tidak formal dapat dijalankan di bilik darja

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.