Thursday, 5 September 2013

5/ penulisan mentalis

peringkat menulis untuk pelahiran
 • menyalin dan meniru
 • menghasilkan semula
 • menggabung
 • penulisan berpandu
 • penulisan bebas
proses menulis karangan
 • persediaan untuk menulis
 • mengingat balik apa pengalaman yang dirasai
 • maslah kreatif
 • perbincangan secara lisan
 • perbincngan selepas menulis draf pertama
 • membentangkan karangan secara lisan
peringkat menulis karangan
 • peringkat 1 : pra penulisan
 • peringkat 2 : menulis
 • peringkat 3 : penulisan semula

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.