Tuesday, 3 September 2013

3/ analisis kemahiran menulis dalam sukatan pelajaran

dari sudut sains sosial
 • kemuka ide tentang manusia dan aam
 • adat resam dan sosiobudaya
 • tentang kajian 
dari sudut sejarah, agama, perdagangan dan geografi
 • alat mencatat isi pelajaran
 • luahkan buah fikiran
 • menjawab soalan exam
 • siapkan kerja projek
 • rumusan
 • jenis penulisan
  • laporan urusniaga
  • latihan perakaunan
  • sejarah tamadun bangsa
dari sudut disiplin bahasa dan kesusasteraan
 • memperkayakan bahasa
 • perluasan pengguaa kata dan istilah
 • penciptaan perkataan baru
 • pengolahan isi, bahan dan idea
 • pengulangan kata kata indah
 • jenis penulisan
  • naratif
  • deskriptif
  • nyanyian / lirik
  • puisi
dari sudut disiplin sains dan teknologi
 • pemaparan idea, fakta dan hasilan
 • daftar istilah berunsur sains
 • jenis penulisan
  • tesis, jurnal, buletin
  • makalah
  • laporan

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.