Friday, 6 September 2013

6/ format dan aspek penting penulisan

 • pembinaan ayat ayat yang gramatis
  • ayat yang lengkap dan sempurna
  • ayat berkesan - 25 perkataan
 • struktur ayat
  • isi
  • susunan perkataan
 • fungsi ayat
  • ayat maklumat
  • ayat arahan
  • ayat perasaan
 • pemilihan perkataan yang tidak tepat
  • perkataan diguna apabila perlu
  • jalinan fikiran yang logik harus dibuat secara berpandu
 • perbendaharaan kata
  • memiliki kemampuan penalaran / fikiran yang bijak
  • mengenal ketentuan teknik 
 • penggunaan gaya tidak tepat dan sepadan
  • tidak sepadan dengan tajuk karangan
 • penggunaan tanda baca yang tidak betul
 • sistem ejaan
 • mod wacana
 • pemerengganan - 1 perenggan 1 idea

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.