Monday, 3 June 2013

3/ Pengurusan Keselamatan

Tindakan menjamin keselamatan -
  • penyeliaan ketat- mendapat kebenaran ibubapa
  • pakaian sesuai 
  • peralatan selamt diguna
  • tempat bertanding selamat
  • persekitaran selamat
Pertimbangan keselamatan dalam sukan peringkat sekolah
  • ada program latihan dan program kejurlatihan yang terancang
  • jurulatih dan guru perlu lebih berhati-hati, tempoh latihan semasa melatih pemain
  • pelajar dipilih mengikut kebolehan dan kesesuaian 
  • kecergasan yang tinggi
  • menjalani pemeriksaan fizikal secara spesifik sebelum bertanding

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.