Friday, 17 February 2012

(g) Asas Kebudayaan Kebangsaan

 • asas kebudayaan melayu - melalui kewujudan masyarakat pribumi di sekitar Selat Melaka dan alam nusantara.
 • wujud unsur unsur luar dalam melayu - setelah asas budaya dibina oleh peradaban dan agama islam
 • budaya luar bertembung dengan budaya melayu seperti hindu, jawa dan pengaruh barat
 • ADAT - peraturan dan cara hidup. gambaran perbuatan yang dilakukan setiap hari
 • sebagai anggota dalam masyarakat - harus dipengaruhi nilai nilai sosial, pemupukan nilai untuk hidup dalam bermasyarakat.
 • tanggapan orang luar - kesan cara hidup dan berfikir kelompok secara kebetulan ditandai oleh sempadan geografi
 • dasar kebudayaan kebangsaan - 
  • asas perpaduan
  • pembentukan jati diri dan masyarakat malaysia
  • berlandaskan unsur unsur dan 3 prinsip oleh kerajaan iaitu
   • berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal serantau
   • unsur unsur kebudayaan lain yang sesuai
   • Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.