Tuesday, 21 February 2012

(c) Pengekalan warisan melalui bahasa melayu

 • Pigafeta, de Houtman DLL hasilkan daftar kata dan kamus dari orang Eropah - menyumbang perkembangan bahasa melayu
 • surat surat dagang dan pentadbiran dari raja melayu dan orang eropah sebagai bukti bahasa melayu bahasa rasmi ketika itu
 • hierarki bahasa - bahasa melayu purba, bahasa melayu kuno, bahasa melayu klasik, bahasa melayu moden.
 • Hasil tulisan Raja Ali Haji dan Musyi Abdullah - permulaan bahasa melayu moden
 • Laporan Razak - 
  • pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan
  • pengakuan matlamat akhir bahasa malaysia sebagai bahasa pengantar utama
  • permulaan kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling malaysia
  • wujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua
 • Laporan Rahman - 
  • pendidikan asas 3M
  • pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur disiplin 
  • kurikulum berorientasikan malaysia
  • pendidikan menengah atas 2  jurusan - akademik dan vokasional
  • peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun
  • tatacara pengurusan pelajaran dan tingkatkan mutu pelajaran keseluruhan 
 • ada akta bahasa kebangsaan
 • korpus - satu variasi bahasa seragam dan baku

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.