Wednesday, 22 February 2012

(b) Perkembangan Bahasa Melayu

  • bahasa melayu purba - bahasa keluarga nusantara
  • bahasa melayu kuno - sedikit pengaruh bahasa sanskrit, zaman hindu sebelum sriwijaya
  • bahasa melayu kuno - berkembang melalui kelahiran kerajaan Melayu di Jambi, kerajaan srivijaya.
  • bahasa melayu kuno - ditulis dengan huruf pallava dan kata pinjaman bahasa sanskrit
  • bahasa melayu kuno bertukar dengan bahasa melayu klasik apabila agama Islam masuk.
  • bahasa melayu klasik ada tulisan jawi
  • srivijaya jatuh, melaka ambil alih.
  • hukum kanun melaka dan undang undang laut adalah bukti penggunaan bahasa melayu semasa melaka memerintah
  • melaka jatuh - orang eropah seperti portugis, belanda, sepanyol, inggeris turut mempengaruhi bahasa melayu seperti menerbitkan risalah dalam bahasa melayu untuk menyebarkan agama kristian.

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.