Saturday, 18 February 2012

(f) Tokoh Bahasa dan Persuratan Melayu

 • Sheikh Daud Abdullah - hasilkan buku Fur u'al - m asa'il tahun 1838M. terjemahan dari arab.
 • Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (1796-1854M) / Abdullah Munsyi asal Melaka lama di Singapura - mengajar orang Inggeris bahasa melayu seperti Sir Stamford Raffles, Paderi Thomsen, Paderi Milne, Paderi Keasberry, Crawford DLL. Banyak karya telah dihasilkan spt :
  • syair singapura terbakar
  • kisah pelayaran abdullah
  • hikayat abdullah
  • kisah pelayaran abdullah ke jeddah
  • dewa ul-khulub
  • majalah bustan arifin
 • Raja Ali (1809-1870) - seorang ulama dan sasterawan melayu. Mempunyai latar belakang pendidikan arab, masih kekalkan unsur bahasa melayu klasik dipengaruhi perkataan arab dan strukturnya.  Antara karya :
  • bustanul-katibin lissubyanil-muta'alimi / Kitab Perkebunan Jurutulis Bagi Kanak ang Hendak Menuntuk Belajar Akan Dia
  • Kitab Pengetahuan Bahasa
  • kitab silasilah melayu dan bugis dan sekalian raja-rajanya
  • taufatul nafis / hadiah yang bernilai
  • syair dan pantun
   • syair jatuhnya negeri johor
   • syair gurindam 12
   • syair taman pertama
   • syair abdul muluk
   • syair hukum nikah
  • karya undang undang
   • tamaral al muhamed ahlil mahkamah
 • persuratan melayu tersebar - tahap awal / klasik dan taham perkembangan kesusasteraan moden
 • Abdullah munsyi - perkenal bidang percetakan dan penerbitan buku
 • bahasa melayu bahasa utama atau pengantar untuk semua urusan di melaka spt berdagang dan pentadbiran
 • penjajah barat juga turut menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar dan pemerintahan atau bahasa politik
 • bahasa melayu digunakan menjadi bahasa lingua franca dan penyebaran ilmu
 • tokoh bahasa - zaba, asmah hj. omar, nik nafiah karim

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.