Thursday, 10 October 2013

10/ kaedah dan ciri ciri pembangunan perisian

kaedah dan ciri
 • kenalpasti jenis perisian
 • komponen perisian
 • pendekatan pdp
 • pengurusan perisian kursus
 • kurikulum perisian kursus
 • rekabentuk antaramuka
 • kualiti media perisian
 • teknikal perisian
 • dokumentasi perisian / manual
peranccangan pengajaran berpandukan komputer
 • penyediaan papan cerita
model reka bentuk multimedia reeves 1994 - 4 peringkat
 • peringkat analisis - kendali penilaian keperluan
 • peringkat reka bentuk - mencipta spesifikasi
 • peringkat pembangunan - interaksi alat pengarangan
 • peringkat penilaian - proses melaksana rancangan


No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.