Wednesday, 9 October 2013

9/ model pembangunan perisian multimedia peringkat awal

perisian  -  atur cara komputer
kaedah dan ciri peringkat awal
model ADDIE
model ASSURE

  • analisis learner - analisis murid
  • state objective - nyatakan objektif
  • select modify - pilih, baiki / bina

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.