Thursday, 3 October 2013

3/ peranan multimedia dalam pengajaran bahasa melayu

faktor multimedia dalam bidang pendidikan

 • berlakunya anjakan paradigma
  • teori objektivisme - kenyataan secara luaran, pemikiran simbolik
  • teori konstruktivisme - realiti sebagai sesuatu yang dikonstruk, pengalaman menentukan realiti
  • teori eklektik - kaedah campur eklektik paradigma pragmatik
 • sekolah bestari
 • kemudahan proses komunikasi
 • perolehan maklumat
 • peningkatan minat pengguna
 • penguraangan mas bagi menguasai aplikasi
 • peningkatan kebolehan capaian
 • peningkatan pemahaman dan pengekalan informasi dalam ingatan
 • penyiaran maklumat
 • pembelajaran interaktif dalam talian
 • motivasi kepada pelajar
 • pembangunan kemahiran pemikiran yang kreatif dan kritikal

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.