Saturday, 4 May 2013

4/ Ayat, logika dan wacana

 • bermula dengan ayat - harus menguasai selok belok pembentukan ayat
  • beza denotasi dan konotasi
  • beza kata yang makna hampir sinonim
  • kata mirip ejaan
  • memahami tepat makna kata kata abstrak
  • memakai kata penghubung yang berpasangan dengan tepat
 • syarat dan kaedah hasilkan ayat yang berkesan
  • kesatuan gagasan - kembangkan tema atau isu satu persatu
  • kesepaduan
  • penalaran / logika
  • penekanan
  • kevariasian
  • kesejajaran
  • kehematan
  • kemurnian
 • penanda wacana dalam karangan
  • selain itu
  • keadaan ini
  • namun begitu
  • akibatnya
  • begitu juga
  • sebaliknya
  • walaupun
  • kesimpulannya
  • pada amnya
  • pada keseluruhannya
  • akhirnya
  • seterusnya
  • jadi
  • sementara
  • kalau demikian
  • kini
  • khususnya
  • ringkasnya
  • pada umumnya
  • keseluruhannya
  • tegasnya
  • dalam nada berbeza
  • justeru
  • sejajar dengan itu
  • meskipun demikian
  • oleh hal demikian
  • dengan perkataan lain
  • jelaslah

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.