Friday, 3 May 2013

3/ Pendekatan dalam penulisan

 • pendekatan penulisan ada 3 :
  • retorika
   • pemerian
   • pemujukan
   • pendedahan
   • penghujahan
   • penceritaan
   • penerangan
  • eklektika
   • proses
   • model
   • metafizik - bersangkut paut dengan minat, kesungguhan dan motivasi diri secara bebas untuk menghasilkan karya penulisan yang bermutu
   • pengalaman
   • epistemik - penulisan yang bercorak ilmiah
   • model epistemik 
    • model sistem - kertas kerja ilmiah
    • model dialektika - sesuai untuk perbahasan / soal jawab
    • model hipotesis - model saintifik. kenal pasti masalah, kumpul data dari pelbagai sumer, pembentukan hipotesis/teori, kesimpulan dan penyelesaian, pengesahan data
    • model gabungan - kombinasi ke3 model
  • kewartawanan
   • TAJMAHAL - tepat, adil, jelas, mudah, teratur, halusi, beradab, lancar
   • piramid songsang - isi penting dinyatakan pada perenggan-perenggan awal - perenggan seterusnya menyokong pernyataan pada perenggan awal. perkaitan sangat penting di sini. - huraian lanjut, cadangan dan penutup
   • kewartawanan baharu - prinsipnya
    • latar
    • dramatik
    • dialog
    • deskripsi
    • sudut pandangan
    • monolog
    • perwatakan pelbagai

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.