Thursday, 30 June 2011

Sahsiah dari bidang pendidikan U2

Terdapat beberapa faktor sahsiah yang meliputi pendidikan khasnya di sekolah

  • visi sekolah
  • misi sekolah
  • baka dari setiap individu di sekolah
  • peraturan & etikan di sekolah
  • situasi atau keadaan di sekolah
  • motivasi dari guru kepada murid
  • individu masing-masing
  • organisasi sekolah
Ini adalah point penting mengenai sahsiah

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.