Thursday, 30 June 2011

Pentingnya belajar sahsiah U2

  • Perubahan sahsiah adalah proses pertumbuhan kendiri - setiap tingkah laku yang dibuat akan mengalami proses pertumbuhan kendiri.
  • Mencorakkan kendiri - harus pandai mengurus diri yang berperanan sebagai piawaian ke arah pencapaian dalam kehidupan.
  • Bercerita sahsiah secara menyeluruh - harus bijak mengurus sahsiah murid
  • Penjelasan secara teori - sahsiah unggul atau sahsiah teruk. Pengalaman diri  sedia ada hasil dari interaksi belum mencukupi untuk memerihalkan seseorang.
  • Menjangkakan dan meramal tingkahlaku - boleh meramal tingkahlaku berdasarkan pengalaman kehidupan dan interaksi dengan pelbagai individu yang dilalui

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.