Thursday, 30 June 2011

Maksud pembangunan sahsiah dari pelbagai sudut perpesktif U1

Sudut Islam.
  • Pembangunan sahsiah merangkumi semua aspek iaitu jasmani, rohani, nalui dan akal individu. Ianya boleh membina akhlak, peribadi dan perangai dengan tujuan menjadikan seseorang itu mempunyai tamadun, berakal, mempunyai nilai murni serta berdaya maju.
Sudut Barat.
  • Pembangunan sahsiah lebih merangkumi aspek jasmani iaitu meningkatkan status kuasa diri serta kelas sosial ekonomi manusia.

1 comment:

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.