Saturday, 4 February 2017

Dasar Dan Hala Tuju (peringkat 1 : membangunkan hala tuju organisasi)

mandat

 • akta pendidikan 1996 (akta 550)
 • falsafah pendidikan kebangsaan
 • surat siaran PPD dan JPN
 • pekeliling-pekeliling kerajaan
 • pekeliling-pekeliling kemajuan perkhidmatan awam (PKPA)
 • pelan pembagunan pendidikan malaysia 2013 - 2025
 • surat-surat pekliling (SPI)
 • arahan-arahan perbendaharaan
misi
 • tugas khusus yang merupakan tanggungjawab bagi seseorang atau sesuatu kumpulan
  • apakah tujuan?
  • bagaimanakah cara?
  • kepada siapakah?
  • apakah hasil akhir?
visi
 • satu pandangan yang jauh berkaitan dengan perkembangan masa depan bagi menapai matlamat penting sesebuah organisasi
  • bergikir masa depan
  • bentuk hala tuju
  • beri inspirasi
nilai 
 • prinsip , standard dan tatacara tindakan seseorang dalam sesebuah organisasi. 
 • contoh nilai :
  • integriti
  • profesionalisme
  • budaya permuafakatan
  • organisasi pembelajaran
  • prestasi tinggi
piagam pelanggan
 • komitme bertulis terhadap penyampaian keluarat atau perkhidmatannya
 • ciri-ciri :
  • khusus
  • boleh diukur
  • boleh dicapai
  • relevan
  • ada janga masa
analisis persekitaran
 • mengumpul maklmat daripada persekitaran (dalam dan luar organisasi) untuk menentukan isu, cabaran     

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.