Wednesday, 1 February 2017

Dasar Dan Hala tuju Orgaisasi (kerangka modul)

4 peringkat

 • Peringkat 1 - membangukan hala tuju organisasi
  • menjelaskan mandat, misi, visi, nilai
  • melaksanakan analisis persekitaran masa depan dan masa kini
  • fokus bidang kecemerlangan
 • peringkat 2 - menterjemahkan hala tuju organisasi kepada operasi
  • objektif
  • sasaran
  • inisiatif
  • taktikal
  • operasi
  • penjajaran
 • peringkat 3 - mengoperasikan hala tuju
  • kapasiti sumber
  • bajet
  • promosimengurus perubahan
  • pelaksanaan
 • peringkat 4 - pemantauan dan penambahbaikan
  • penilaian
  • pelaporan

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.