Friday, 7 November 2014

7/ EPIDEMIOLOGI PENYAKIT DAN SENAMAN

- epidemiologi ialah sains yang berdasarkan pengamatan terhadap fenomena penyakit dalam masyarakat oleh mereka yang percaya bahawa keadaan tersebut merupakan suatu feoena yang terjadi secara teratur
- 3 komponen
- frekuensi
- taburan
- faktor penentu
- kaedah
- epidemiologi deskriptif - siapa, bila, dimana
- epidemiologi analitis - faktor risiko penyakit
- epidemiologi eksperimental - menentukan keberkesanan ubat
- bahan epidemiologi 3 elemen
- mencakupi semua penyakit
- populasi
- pendekatan ekologi
- pendekatan khusus
- etiologi - kenal pasti penyebab penyakit
- efikasi - kesan daya optimal
- keberkesanan - perbezaan dari suatu tindakan
- kecekapan
- penilaian
- pendidikan
- teori punca penyakit
- contagion theory
- terjadi penyakit ada hubungan antara satu individu dengan individu yg lain
- penyakit berjangkit
- epedemik dan penyakit di Mesir
- hippocratic theory
- punca penyakit pada suatu faktor tertentu
- punca penyakit dari cuaca dan persekitaran
- miasmatic theory
- gas gas busuk dari perut bumi menjadi punca penyakit
- epidemic theory
- punca penyakit dari cuaca dan faktor geografi
- teori kuman
- kuman sebagai punca penyakit
- teori multi kausal
- konsep multi faktorial
- penyakit terjadi hasil dari interaksi pelbagai faktor
- konsep epidemiologi dalam penyakit
- agen
- bahan biologi seperti protozoa, bakteria, virus, riketsia, fungus
- bahan kimia seperti pestisid, baha tambahan makanan, ubatan, kimia industri, alergen
- bahan fizikal seperti haba, cahaya, sinaran ion, bunyi, objek
- perumah (host)
- ciri perumah yang pengaruhii kejadian ialah
- umur
- jantina
- etnik
- status sosio ekonomi
- status perkahwinan
- penyakit yang lalu
- pemakanan
- perumah terdiri dari
- perumah primer (definitif) - tempat parasit capai peringkat kematangan / seksual
- perumah sekunder (perantaraan) - tempat parasit wujud peringkat larva
- perumah kebetulan (accidental) - tiada peranan dalam penularan atau pembiakan agen infeksi
- persekitaran
- persekitaran fizikal
- iklim dan keadaan geologi
- biologi seperti pemakanan
- takungan penyakit serta vektor penyakit
- persekitaran sosio ekonomi
- pekerjaan
- kelas sosial
- adat resam
- pembangunan
 • perkembangan epidemiologi dalam berbagai bidang
  • epidemiologi penyakit berjangkit
  • epidemiologi penyakit tidak berjangkit
  • epidemiologi klinikal - prinsip epidemiologi daam menangani kes secara individu
  • epidemiologi kependudukan - menganalisis berbagai masalah berkaitan dengan bidang demografi
  • epidemiologi pengurusan perkhidmatan kesihatan - menganalisis masalah
  • epidemiologi persekitaran dan kesihatan kerja - analisis keadaan kesihatan tenaga kerja
  • epidemiologi kesihatan mental - analisis masalah gangguan mental
  • epidemiologi pemakanan - analisis masalah gizi
  • epidemiologi tingkah laku - 

-

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.