Tuesday, 4 November 2014

4/ MODEL PROMOSI KESIHATAN UMUM

- piagam ottawa dipersetujui dalam persidangan promosi kesihatan antarabangsa pertama
- 5 strategi utama piagam ottawa untuk promosi kesihatan
- polisi awam sihat
- persekitaran yang menyokong
- orientasi semula perkhidmatan kesihatan
- tindakan komuniti
- kemahiran individu dibangunkan
- Model PRECEDE-PROCEED
- 8 fasa
- penilaian sosial
- penilaian epidemiologi
- penilaian tingkah laku dan persekitaran
- penilaian pendidikan dan organisasi
- penilaian polisi dan pentadbiran
- pelaksanaan
- proses penilaian
- kesan penilaian
- hasil penilaian
- Model MATCH
- Multilevel Approach to Community Health ( 5 fasa )
- penetapan maklumat
- perancangan intervensi
- pembangunan program
- persediaan pelaksanaan
- penilaian
- jenis komunikasi
- komunikasi lisan
- komunikasi bukan lisan (gunakan isyarat)
- Model Komunikasi Kesihatan CDCynergy
- 6 fasa
- menerangkan masalah
- kenal pasti masalah
- merancang intervensi
- mengembangkan intervensi
- pelan matlamat
- pelan perlaksanaan
- Model pendekatan sistematik untuk promosi kesiatan (healty people 2010)
- A systematic approach to health promotion ( 4 elemen )
- matlamat
- objektif
- faktor penentu kesihatan
- status kesihatan
- Model APEX-PH (Assessment Protocol for Excellence in Public Health
- 3 langkah
- penilaian kapasiti organisasi
- proses komuniti
- melengkapkan kitaran
- Analisis SWOT

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.