Sunday, 2 November 2014

2/ KONSEP ASAS PENGURUSAN PROGRAM KESIHATAN

- sejarah perkembangan pendidikan kesihatan di malaysia
- sistem pendidikan asal
- zaman penjajahan
- zaman pendidikan moden

- tanggungjawab utama pendidik kesihatan
- mengetahui keperluan individu dan komuniti
- dapatkan data yang berkaitan
- bezakan antara tingkah  laku
- membuat kesimpulan
- perancangan program secara efektif
- mewujudkan pertubuhan masyarakt
- membangunkan skop yang logik dan pelan
- merumus objektif dan mereka bentuk program pendidikan
- perlaksanaan program
- membuat pameran
- membuat kesimpulan
- memilih kaedah dan media yang paling sesuai
- memantau program pendidikan
- penilaian keberkesanan program
- membangunkan rancangan
- menjalankan pelan penilaian
- mentafsir keputusan penilaian program
- membuat kesimpulan implikasi
- bertindak sebagai ejen rujukan
- gunakan ict sebagai sistem dapatan semua maklumat
- mewujudkan hubungan perundingan
- mentafsir dan bertindak balas terhadap permintaan
- memilih bahan yang berkesan
- menyelaraskan perkhidmatan
- membangunkan rancangan
- memudahkan kerjasama di antara kakitangan
- menggubal mod praktikal kerjasama
- mengadakan program latihan
- keperluan komunikasi dan sumber
- meramalkan kesan sistem nilai masyarakat
- memilih pelbagai kaedah dan teknik komunikasi
- menyalurkan komunikasi yang berkesan

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.