Saturday, 6 July 2013

6/ nilai budaya dan pandangan hidup dalam karya agung

konsep budaya - hal berkaitan budi dan akal
konsep pandangan hidup
idealisme dan falsafah - sifat dalam benduk yang ideal. sukakan atau cintakan hikmah
adat temenggung
 • adat temenggung - semua negeri
 • sistem pentadbiran - autokrasi. raja / sultan kuasa tertinggi
 • sistem pelaksanaan undang undang - setiap kesalahan perlu dibalas dalam bentuk yang sama
 • perkahwinan - larangan berkahwin dengan pasangan yang ada talian darah
 • sistem perwarisan harta dan pangkat - diwarisi  dari satu generasi ke generasi seterusnya
adat perpatih
 • negeri sembilan sahaja
 • sistem kekeluargaan - 12 suku / ASAL minangkabau
 • sistem pewarisan harta - 
  • harta pusaka
  • harta carian
  • harta pembawa
  • harta dapatan
 • perempuan mewarisi harta pusaka
 • sistem pemerintahan - luak / daerah ada satu penghulu / undang
 • lelaki memerintah, perempuan mewarisi harta
 • pelaksanaan undang undang - bersifat pemulihan, berperikemanusiaan dan bertimbang rasa.
nilai hidup orang melayu
 • menghormati orang tua
 • kemesraan
 • berdikari
 • berpantun
 • setia
 • kasih sayang
 • nasihat menasihati
 • bekerjasama
 • tolong menolong
 • akidah Islam
 • meraikan tetamu
 • berpegang teguh kepada adat resam
 • bertimbangrasa
 • saling hormat menghormati
 • mengutamkan ikatn kekeluargaan dan hubungan silaturahim
 • bersopa santun atau berbudi pekerti
 • bekerja bersungguh sungguh
 • menghormati suami

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.