Tuesday, 2 July 2013

2/ korpus karya agung melayu

konsep sastera rakyat
 • lahir pada zaman orang melayu
 • karya sastera masyarakat melayu lama
 • secara lisan dari mulut ke mulut
 • tiada pengarangnya
jenis sastera rakyat
 • cerita asal usul
 • cerita binatang
 • cerita mitos
 • cerita lagenda
 • cerita dongeng
 • cerita jenaka - si lunci
sastera zaman hindu
 • unsur hindu telah menyerapi dan tersadur dalam jampi, serapah
 • epik hindu disadr atau diterjemahkan sebagai hasil kesusasteraan melayu
sastera zaman islam
 • hikayat
 • cerita berbingkai
sastera moden
 • novel, cerpen, sajak, novel, drama
perbezaan drama dengan yang lain
 • dihidangkan melalui pementasan
 • dihasilkan dari peniruan dai apa yang terjadi dalam masyarakat
 • hasil penterjemahan
 • dihasilkan melalui dialog

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.